motto

Terapia

 • Terapia indywidualna

  Terapia jest wskazana, jeśli :

  • masz dolegliwości cielesne, których nie potwierdzają badania lekarskie, ale one po prostu występują
  • masz częste wahania nastroju, doświadczasz lęku niewiadomego pochodzenia, sporej niepewności,
   niepokoju, itp.
  • nie lubisz siebie lub swojego ciała, albo jego części
  • masz kłopoty w nawiązaniu bliskich relacji
  • masz problemy w relacjach z najbliższymi lub w pracy
  • nie jesteś szczęśliwa/y w swoim związku
  • nie cieszą Cię dobre wyniki w pracy, przyjaźń lub miłość
  • nie potrafisz komfortowo czuć się w grupie

  W ramach terapii indywidualnej z klientem lub pacjentem uzgadniamy zakres możliwej współpracy, terminy realizacji etapów wspólnej pracy i cele możliwe do osiągnięcia wykluczając zagadnienia, które nie należą do dziedziny terapii.
  W trakcie wspólnej pracy wykorzystuję wiedzę z różnych szkół psychoterapii. Nie trzymam się jednego sposobu, co moim zdaniem daje lepsze rezultaty, bo ludzie są bardzo różni i potrzebują zrozumienia a nie tylko teoretycznego opisu ich zachowań.
  MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE

 • Terapia grupowa

  TERAPIA GRUPOWA
  Praca w grupie jest przeznaczona dla osób, które są w na tyle w dobrym stanie,
  by spotykać się z innymi i ujawniać - w bezpiecznych warunkach dochowania tajemnicy - rzeczy,
  którymi chcą podzielić się z innymi mając możliwość uczenia się w grupie.
  O zakresie i głębokości dzielenia się z innymi decyduje sam klient lub klientka.
  Można w czasie tej pracy pozostać obserwatorem lub biorącym czynny udział w zajęciach w zakresie, który sam pacjent/klient wybierze.
  W tym celu zawiera się zbiorowy kontrakt na zakres możliwej współpracy oraz kontrakt na dopuszczalne zachowania w obrębie grupy, które są akceptowane przez jej wszystkich uczestników oraz prowadzącego.

  Psychoterapia grupowa jest formą terapii, która umożliwia przyglądanie się sobie w kontakcie z innymi ludźmi. Ma na celu lepsze rozumienie siebie w relacjach z innymi. Pozwala poznawać własne sposoby wchodzenia w relacje, tworzenia bliskości, stawiania granic i rozwiązywania konfliktów.

  Terapia grupowa wspomaga zmiany w zakresie świadomości siebie i wpływa na podniesienie jakości życia.

  Zapraszamy osoby, które:

  • chciałyby dowiedzieć się, jak są widziane przez innych ludzi,
  • są zainteresowane lepszym poznaniem i rozumieniem siebie,
  • chcą zwiększyć odpowiedzialność za swoje życie i poczuć, że mają na nie wpływ,
  • chcą pozbyć się cierpienia związanego z niesatysfakcjonującymi relacjami z innymi ludźmi.

  Zapraszamy do uczestnictwa w następujących formach psychoterapii grupowej:

 • Zagadnienia i sposoby pracy

  Z CZYM MOŻNA PRZYJŚĆ DO OŚRODKA ?

  [MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE]

 • Terapia filozoficzna

  TERAPIA FILOZOFICZNA - tak zwana Mentaloterapia

  [MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE]

  Jest dedykowana osobom, które nie są pewne, co jest ważne, na ile, są w kryzysie wartości, nieco zagubieni lub wkroczyli w nową religię lub np. rezygnują ze starej i mają poczucie popełniania błędów, co rzutuje na ich samopoczucie.