motto

Terapia grupowa

TERAPIA GRUPOWA
Praca w grupie jest przeznaczona dla osób, które są w na tyle w dobrym stanie,
by spotykać się z innymi i ujawniać - w bezpiecznych warunkach dochowania tajemnicy - rzeczy,
którymi chcą podzielić się z innymi mając możliwość uczenia się w grupie.
O zakresie i głębokości dzielenia się z innymi decyduje sam klient lub klientka.
Można w czasie tej pracy pozostać obserwatorem lub biorącym czynny udział w zajęciach w zakresie, który sam pacjent/klient wybierze.
W tym celu zawiera się zbiorowy kontrakt na zakres możliwej współpracy oraz kontrakt na dopuszczalne zachowania w obrębie grupy, które są akceptowane przez jej wszystkich uczestników oraz prowadzącego.

Psychoterapia grupowa jest formą terapii, która umożliwia przyglądanie się sobie w kontakcie z innymi ludźmi. Ma na celu lepsze rozumienie siebie w relacjach z innymi. Pozwala poznawać własne sposoby wchodzenia w relacje, tworzenia bliskości, stawiania granic i rozwiązywania konfliktów.

Terapia grupowa wspomaga zmiany w zakresie świadomości siebie i wpływa na podniesienie jakości życia.

Zapraszamy osoby, które:

 • chciałyby dowiedzieć się, jak są widziane przez innych ludzi,
 • są zainteresowane lepszym poznaniem i rozumieniem siebie,
 • chcą zwiększyć odpowiedzialność za swoje życie i poczuć, że mają na nie wpływ,
 • chcą pozbyć się cierpienia związanego z niesatysfakcjonującymi relacjami z innymi ludźmi.

Zapraszamy do uczestnictwa w następujących formach psychoterapii grupowej:

Pierwsza nie zawiera możliwości pracy z własnym światopoglądem i wartościami,
a druga to umożliwia.
Przed podjęciem terapii grupowej konieczna jest rozmowa, która
kwalifikuje do danego rodzaju pracy na drodze rozwoju.

 • TRENING UWAŻNOŚCI
  Techniki medytacji dostosowane do potrzeb i możliwości klienta, wyciszające umysł i wzmacniające
  ogólną koncentrację i uważność.
 • MEDYTACJA ZEN
 • Obejmuje między innymi obserwowanie oddechu, myśli, uczuć i zachowań oraz doznań płynących z ciała. Trening utrzymywania spokojnego umysłu przy jednoczesnym komunikowaniu się ze swoimi myślami, uczuciami (emocjami) i ze światem zewnętrznym - Bycie Tu i Teraz.

 • TERAPIA FILOZOFICZNA
 • ROZMOWY terapeutyczno - filozoficzne (możliwe także SZKOLENIA) ORAZ WARSZTATY DOTYCZĄCE
  WARTOŚCI, czyli tak zwana , która jest jedną z moich specjalności:

 • określenie systemu przynależności
 • określenie prawdziwej a nie domniemanej : ideologii, religii, ateizmu, agnostycyzmu, a także wartości:
  estetycznych, etycznych, filozoficznych, które służą, bądź nie danej osobie
 • Rozwój duchowy w różnych tradycjach religijnych bądź świeckich i korzyści dla klienta
 • Kryzys wartości, metody rewizji i naprawy własnego systemu wartości, by życie miało sens