motto

Zagadnienia i sposoby pracy

Z CZYM MOŻNA PRZYJŚĆ DO OŚRODKA ?

[MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE]

W ramach konsultacji, porad, terapii
mogą znaleźć się następujące problemy,
zagadnienia i sposoby pracy:

Metody redukcji stresu
Pary w kryzysie
Rozwój własny
Mediacja
Konsultacje
Pomoc doraźna, także wyjazdowa
Interwencja terapeutyczna
Interwencja kryzysowa (6, 12, 24 lub 48 spotkań)
Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się
Porozumiewanie się bez przemocy
Asertywność
Zaburzenia własnej wartości
Uzależnienia religijne oraz ideologiczne
Uzależnienia od internetu, gier, hazardu...etc.

Zaburzenia emocjonalne:
problemy osobiste młodzieży i dorosłych
niskie poczucie własnej wartości
brak akceptacji siebie
brak pewności siebie
nieśmiałość
problemy z nawiązywaniem kontaktów
strach przed kimś, czymś, rodzajem sytuacji
doskwierająca samotność
lęki, depresja, nerwica ...

Pomoc osobom w trakcie rozstania lub rozwodu
Pomoc osobom które doświadczają żałoby lub straty

Dorosłe Dzieci Alkoholików,
czyli dorośli z domów, gdzie rodzic(e) pił alkohol
Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne,
czyli dorośli z domów z dużymi wadami zachowania i wychowania

Psychoedukacja dla rodziców, młodzieży, dzieci,
uczniów (m. in. wykorzystanie metod Th. Gordona
i innych metod porozumiewania się bez przemocy),
Konsultacje dla młodzieży i dzieci z dysfunkcjami
Dobór sposobów uczenia się oraz nauczania.

* Konsultacja psychologiczna - jest to jednorazowe, trwające do 1 godziny spotkanie z terapeutą. Celem konsultacji jest określenie problemu czy potrzeby, a następnie nazwanie możliwych sposobów dalszej pracy.

* Psychoedukacja - jedno lub kilka spotkań z terapeutą, których celem jest uzyskanie przez klienta wiedzy na temat istoty swojego problemu. Celem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie przez klienta swojego konkretnego problemu, tak, aby łatwiej mu było znaleźć rozwiązanie.

* Psychoterapia indywidualna - jest dłuższą (co najmniej kilkumiesięczną) formą wsparcia stosowaną dla osiągnięcia trwałych, głębszych zmian w sposobie budowania relacji z otoczeniem czy doświadczania emocji. Polega na cotygodniowych, regularnych spotkaniach z psychoterapeutą.

* Wsparcie rozwoju zawodowego - ta forma przeznaczona jest dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje osobiste przydatne w życiu zawodowym lub lepiej radzić sobie ze zrównoważeniem pracy i życia prywatnego czy poczuciem wypalenia. Najczęściej przebiega w formie kilku - kilkunastu regularnych spotkań.

Pozostałe informacje, choć niewyczerpujące : http://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia

MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE