motto

Nie poddawaj się

Istnieje wiele metod zapobiegania skutkom stresu.
Naturalną metodą jest nabierana z czasem umiejętność radzenia sobie ze stresem. Kolejny występ publiczny nie jest już przyczyną takich emocji, jak ten pierwszy.
Druga metoda to tzw. strategie paliatywne polegająca na odwracaniu własnej uwagi od sytuacji stresowych poprzez robienie sobie jakiś przyjemności lub rozładowujące napięcie kontakty towarzyskie. Metoda ta nie uczy jednak rozwiązywania sytuacji stresowych.

Trzeci sposób walki ze stresem zakłada skorzystanie z pomocy fachowców, czyli psychologów (moim zdaniem tylko tych psychologów, którzy przeszli terapię własną lub mają wyjątkowe naturalne umiejętności rozładowywania stresu sprawdzone w praktyce. Rozładowania stresu mogą także uczyć terapeuci nie będący psychologami, przyp.zd), którzy dzięki specjalnym treningom mogą pomóc nam nauczyć się lepszego zarządzania własnym czasem, asertywności, radzenie sobie z porażką.
I ostania metoda to tzw. techniki relaksacyjne pozwalające niwelować niekorzystne skutki stresu. Będą to techniki ... polegające na napinaniu i rozluźnianiu pewnych grup mięśni, wizualizacje i zaczerpnięte z kultury Wschodu medytacje...."

fragmenty tekstu ze strony internetowej:
http://www.medonet.pl/zdrowie-na-co-dzien,artykul,1625081,1,stres-w-prac...