motto

Szczęście to wybór

Witam wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem lub poprawą relacji z innymi.
Czasem zdarzają się SYTUACJE KRYZYSOWE:
rozstania, trudności w związku, w kontaktach z innymi ludźmi, ludzie doświadczają niezadowolenia z własnego życia, siebie; cierpią na szeroko rozumiane objawy nerwicowe i psychosomatyczne, przygnębienie, brak celu w życiu.
ROZMOWA LUB TERAPIA stwarza okazję do pełniejszego zrozumienia własnej historii życia i powiązania jej z aktualnie przeżywaną sytuacją. Daje szansę odkrycia nierozpoznanych dotąd możliwości i sił, przekraczania stereotypów myślenia na własny temat. Umożliwia uczenie się obrony własnych granic i szacunku dla granic drugiej osoby. Uczy rozpoznawania własnych potrzeb i nabierania odwagi do życia w zgodzie z nimi.

[ MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE ]
https://www.facebook.com/www.osrodekpsychoterapii.eu?ref=hl

Cierpieć jest często łatwiej niż wprowadzić zmiany w swoim
życiu, tak aby stało się bardziej szczęśliwe, satysfakcjonujące.
Zamiast cierpienia warto podjąć cykl spotkań na których można
przyjrzeć się swoim zaletom i wadom oraz zmienić niekorzystne
nawyki, zyskać więcej zadowolenia z siebie i życia, uporządkować
swe przekonania i dzięki temu zyskać jasność oraz pewność.
Praca ze sobą to czasem dość trudne zadanie,a czasem otacza nas świat ludzi spośród których wielu powoduje rozmaite problemy. Nie musimy jednak uczestniczyć w sposobie życia, który preferuje manipulację, agresję, cynizm, chore ambicje, rasizm, czy uzależnienia. Nie musimy tkwić w bierności i rozgoryczeniu
Możemy być bardziej współczujący, normalni, życzliwi
To zależy wyłącznie od nas samych

 • Osoby, które są poszkodowane przez trudnych ludzi z bliskiego otoczenia mogą znaleźć pomoc w nauczeniu się radzenia sobie z trudnymi osobami i z pewnością dzięki temu będą mogły poczuć się spokojniejsze i mniej zmęczone

CZYM JEST TERAPIA ?
Jest uczeniem siebie samego, jest uczeniem się rozpoznawania i mówienia w bezpieczny sposób o swoim wnętrzu. Dzieje się to przez odróżnienie: myśli, obrazów, wrażeń, uczuć, emocji, odczuć płynących z ciała, które uważnie obserwujemy i odpowiednio nazywamy. Nic takiego, a jednak można uczyć się tego przez całe życie, mieć z tego coraz większe zadowolenie i być bardziej radosnym nie tylko od święta, ale i w każdej godzinie. Wcale nie przesadzam. Czasem to odkrywanie siebie wygląda na sztuczne, bo nie spotkaliśmy nikogo, kto dobrze komunikował nam, co myśli, jak czuje, jakie ma teraz wrażenia oraz co z tego dla niego wynika...
Konsekwencją dobrego porozumienia jest niesłychana bliskość i zrozumienie między przyjaciółmi i bliskimi oraz dobre relacje z tak zwanymi obcymi. Brak porozumienia owocuje wydawaniem szybkich, zbyt ogólnych krzywdzących ocen, robieniem zarzutów, co po prostu boli, rani i nie przynosi niczego, czego pragniemy. A pragniemy: miłości i życzliwości. Nie pragniemy ocen i raniących sądów lub zarzutów. Bywa i tak, że skrzywdzeni wcześniej reagujemy nadmiernie na krytykę, to też warto zmieniać.
Oto cała tajemnica psychoterapii - nauczyć się być sobą, zamiast uprawiania swojego ogródka lepszego od innych ogródków, bo ... jakiego mnie boże stworzyłeś takiego mnie masz i jak Kuba bogu tak bóg Kubie.
Brak porozumienia wiedzie do sprzeczek, sporych konfliktów i wojen. Czy nie wystarczą zwykłe konieczne w życiu zmartwienia, które nie przesłaniają codziennej radości... Czy naprawde warto trzymać się swoich schematów mówienia, by postawić na swoim bez zrozumienia innych a przede wszystkim zrozumienia i poczucia siebie samego?

W tym kontekście zadaniem terapii jest:

 • stworzenie klientowi lub pacjentowi możliwości sprzyjających rozwojowi
 • wyzwolenie sił leczniczych tkwiących w pacjencie
 • ułatwić lub umożliwić rozpoznanie i zrozumienie własnego problemu
 • pomóc wprowadzić konstruktywne zmiany w życie

[MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE]

https://www.facebook.com/www.osrodekpsychoterapii.eu?ref=hl

Cały proces odbywa się przez rozmowy terapeutyczne (oraz ćwiczenia, także fizyczne) dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
Ramy spotkań to:

 • terapia indywidualna lub grupowa
 • terapia rodzin oraz par
 • konsultacje i szkolenia, także pedagogiczne
 • Możliwe rozmowy przez internet dla znanych klientów

TRENING UWAŻNOŚCI

Techniki medytacji dostosowane do potrzeb i możliwości klienta, wyciszające umysł i wzmacniające ogólną koncentrację i uważność.

 • MEDYTACJA ZEN, jeśli potrzebna i możliwa:
  Obserwowanie oddechu, myśli, uczuć i zachowań oraz doznań płynących z ciała. Trening utrzymywania spokojnego umysłu przy jednoczesnym komunikowaniu się ze swoimi myślami, uczuciami (emocjami) i ze światem zewnętrznym - Bycie Tu i Teraz.
 • ROZMOWY I SZKOLENIA
  w zakresie : asertywności,
  komunikacji bez przemocy,
  poznania i respektowania granic w kontaktach między ludźmi i zespołami
  zachowań efektywnej współpracy w zespołach nakierowanych na określony cel
  pracy z osobami trudnymi w kontakcie (także młodzieżą i dziećmi z zaburzeniami zachowań)

WARSZTATY DOTYCZĄCE WARTOŚCI -
tak zwana terapia filozoficzna, która jest jedną z moich specjalności :

 • określenie systemu przynależności w ramach:
 • ideologii, religii, ateizmu, agnostycyzmu, wartości estetycznych, etycznych, filozoficznych
 • Rozwój duchowy w różnych tradycjach religijnych bądź świeckich
 • Kryzys wartości

[MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE]

https://www.facebook.com/www.osrodekpsychoterapii.eu?ref=hl