motto

Przebieg stresu

Dr Dorota Merecz-Kot tłumaczy, że aktywacja stresu następuje przez tzw. oś nerwową. – To szybkie, lecz krótkotrwałe pobudzenie przejawiające się m.in. rozszerzeniem źrenic, uczuciem zasychania w gardle, przyspieszoną akcją serca, poceniem się, jeżeniem się włosów -wyjaśnia. Potem wkracza do akcji oś neurohormonalna. Jej podstawowym zadaniem jest podtrzymanie pobudzenia wytworzonego przez oś nerwową. Reakcja zwana "walcz lub uciekaj" to wzrost aktywności mięśniowej, który umożliwia walkę z przyczyną stresu lub ucieczkę przed nią. - Pierwotnie reakcja "walcz lub uciekaj" wyzwalana była w

odpowiedzi na konkretne zagrożenia fizyczne. Nieszczęściem człowieka jest to, że stając wobec zagrożeń natury psychospołecznej, ekonomicznej, mobilizuje on taką ilość energii, która z pewnością przydałaby się do stoczenia walki wręcz, upolowania bawołu czy ucieczki gdzie pieprz rośnie, lecz w niewielkim proporcjonalnie zakresie przydaje się do intelektualnej obróbki problemów, jakie niesie życie – tłumaczy psycholog.

W przypadkach bardzo silnego i długotrwałego stresu zaczyna działać kolejna oś tzw. wewnątrzwydzielnicza, odpowiedzialna za jak najdłuższe utrzymanie organizmu w „stanie podwyższonej gotowości”. Uruchamiane są wszelkie zasoby obronne organizmu. Jeśli stan ten trwa zbyt długo, energia zmobilizowana w fazie odporności ulega wyczerpaniu.