motto

Nowości

POLECAM:

Ważny jest także czas pożegnania - okres żałoby po związku - najczęściej 1-3 lat, by ułożyć się ze sobą.

 • http://zwierciadlo.pl/2011/psychologia/zrozumiec-siebie/porozumienie-bez...
 • Dorosłe dzieci alkoholików – doświadczenie odrzucenia
  czyli doświadczenia z dzieciństwa i ich wpływ na schematy zachowań w dorosłym życiu
  Wychowywanie się w rodzinie alkoholowej owocuje całym zespołem doświadczeń, które wraz z dorastaniem dzieci z rodzin alkoholowych stają się zrębem różnego rodzaju problemów emocjonalnych i schematów zachowań, które utrudniają osobom tym funkcjonowanie w dorosłości. Mimo iż Dorosłe Dzieci Alkoholików nie tkwią już w dysfunkcyjnych rodzinach, bardzo często nie są w stanie ułożyć sobie życia i prowadzić je w satysfakcjonujący sposób. Jakie doświadczenia z dzieciństwa kształtują syndrom DDA i jakie są ich efekty?
  Na syndrom DDA skłaniają się następujące doświadczenia z dzieciństwa:
  poczucie odrzucenia
  brak jednoznacznego systemu wartości
  nieprzewidywalność zachowań rodziców
  atmosfera zagrożenia w rodzinie
  przemoc i nadużycia seksualne
  Efekty tych doświadczeń, będę po kolei omawiać w poszczególnych częściach artykułów poświęconych Dorosłym Dzieciom Alkoholików.
  Doświadczenie odrzucenia w syndromie DDA
  Dziecko wychowywane w rodzinie alkoholowej doznaje syndromu odrzucenia. Odrzuca je osoba pijąca, która przedkłada alkohol nad dziecko i jego potrzeby, a często także, za syndrom odrzucenia odpowiada również drugi, nie pijący rodzic, który jako osoba współuzależniona, skupia się na alkoholiku nie mając czasu dla dziecka. Efektem doświadczenia odrzucenia w syndromie DDA jest:
  lęk przed odrzuceniem – w wyniku odczuwania lęku przed ponownym odrzuceniem DDA boi się wejść w nowe relacje partnerskie. Ma trudności z nawiązywaniem trwałych relacji, często wycofuje się ze związku wtedy, kiedy miałby on szansę na przekształcenie się w coś trwalszego. W efekcie odczuwania lęku przed odrzuceniem osoba DDA nie może stworzyć własnego, satysfakcjonującego związku.
  poczucie osamotnienia – efektem lęku przed odrzuceniem jest poczucie osamotnienia. Często osoby te celowo utrzymują dystans wobec innych, co potwierdza ich przekonanie o byciu osobą samotną i skazaną na samotność. Efektem poczucia osamotnienia może być też wchodzenie w przypadkowe relacje i związki, które nie mogą się utrzymać. Tworzy się wtedy błędne koło odrzucenia i samotności.
  poczucie niskiej wartości – efektem odrzucenia przez rodziców jest poczucie niższej wartości. To dość oczywisty mechanizm, spowodowany myśleniem, że skoro rodzice nie dbają o mnie, to najwyraźniej nie jestem tego wart. Efektem poczucia niskiej wartości może być pęd ku byciu perfekcjonistą (aby zasłużyć na uznanie) lub też wycofywanie się z zadań, które mogłyby owocować porażką. W pierwszym przypadku, chęć bycia perfekcjonistą niesie ze sobą spore ryzyko zarówno podporządkowania wszystkich swoich działań wykonywaniu określonych działań (przy zachowaniu ogromnej wrażliwości na krytykę. Mówiąc wprost – osoba z niskim poczuciem wartości o tendencjach do bycia perfekcjonistą odczuwa satysfakcję tylko wtedy, kiedy inne osoby ocenią pozytywnie jej pracę. Przy krytyce (nawet obiektywnie nieuzasadnionej), poczucie niskiej wartości natychmiast wraca. Wycofywanie się z zadań powoduje zaś życiową bierność i dokonywanie wyborów, które hamują rozwój. Takie osoby mogą nawet wybierać kiepskich partnerów w przekonaniu, że „nie stać mnie na nic lepszego”.
  zamrożenie uczuć – odrzucenie owocować może również nadmierną sztywnością emocjonalną. Jest ona efektem wytworzenia się przekonania, że nie warto niczego odczuwać, gdyż i tak zostanie się zranionym. Osoby u których poczucie odrzucenia pójdzie w tą stronę, mają problemy zarówno z wyrażaniem, jak i odczuwaniem emocji.
  wyparcie potrzeb – ostatnią możliwą reakcją na odrzucenie jest wyparcie się potrzeb emocjonalnej bliskości. Ten mechanizm obronny ma za zadanie uchronić osoby przed ponownym przeżywaniem poczucia odrzucenia. Osoby te nie wchodzą w relację z innymi, gdyż mają poczucie, że „ich nie potrzebują”. Takie osoby nie umieją określić czego chcą i potrzebują, a brak możliwości uświadomienia sobie własnych pragnień owocuje niemożliwością podjęcia działań, które mogłyby zmierzać do ich realizacji. Mówiąc wprost – skoro nie wiemy czego chcemy, trudno jest do tego dążyć.
  Wszystkie te reakcje na odrzucenie mogą łączyć się z sobą i wzajemnie przenikać. Dlatego też osoby DDA nie mają jednakowego obrazu swoich problemów, choć zawsze można postawić tu wspólny mianownik – brak umiejętności budowania satysfakcjonujących emocjonalnie związków.
  Read more: http://www.psychika.eu/dorosle-dzieci-alkoholikow-doswiadczenie-odrzucen...

  • CZYM JEST TERAPIA
   Czym jest terapia? Jest uczeniem siebie samego, jest uczeniem się rozpoznawania i mówienia w bezpieczny sposób o swoim wnętrzu przez odróżnienie: myśli, obrazów, wrażeń, uczuć, emocji, odczuć płynących z ciała, które to zaprawiamy przyprawą uwagi. Nic takiego a jednak można uczyć się tego przez całe życie. Czasem to odkrywanie siebie wygląda na sztuczne, bo nie spotkaliśmy nikogo, kto dobrze komunikował nam, co myśli, jak czuje, jakie ma teraz wrażenia i co z tego dla niego wynika...Konsekwencją dobrego porozumienia jest niesłychana bliskość i zrozumienie między przyjaciółmi i bliskimi oraz z tak zwanymi obcymi. Brak porozumienia owocuje wydawaniem szybkich, ogólnych krzywdzących ogólnością ocen, robieniem zarzutów, co po prostu boli i nie przynosi niczego, co pragniemy. A pragniemy: miłości i życzliwości. Oto cała tajemnica psychoterapii - nauczyć się być sobą, zamiast uprawiania swojego ogródka lepszego od innych ogródków, bo jakiego mnie boże stworzyłeś takiego mnie masz. Brak porozumienia wiedzie do sprzeczek, sporych konfliktów i wojen. Czy nie wystarczą zwykłe konieczne w życiu zmartwienia, które nie przesłaniają codziennej radości. Czy naprawde warto trzymać się swoich schematów mówienia, by postawić na swoim bez zrozumienia innych?
  • LUTY 2012
   Warsztaty Zen - Świadomy Rozwój Osobowości
  • Zapraszam zainteresowanych własnym rozwojem.
   Ilość osób 10.
   Czas trwania 3 godziny.
   Informacje oraz instrukcje na temat sposobów podtrzymania
   uważności w czasie ćwiczeń w zależności od preferencji uczestników.
   Rozmowa podsumowująca wrażenia, herbata.
   Można przynieść ze sobą coś do herbaty i koniecznie luźny,
   niejaskrawy strój do ćwiczeń oraz wygodnego siedzenia.
   Miejsce - Psary, dokładnie 10km od Rynku, ul. Stawowa
   Dojazd- z dworca Nadodrze autobus 908, alternatywnie:
   z Rynku tramwajami do Marino a potem autobusem kilkanaście minut.
   Można przyjechać samochodem.
   Moje kwalifikacje: 30 lat doświadczenia w medytacjach, wykształcenie psychoterapeutyczne.
   Termin w zależności od zaistnienia zainteresowanych;
   środa lub czwartek, niedziela po południu, by nie psuć weekendu.
   Spotkania mogą być cykliczne.
   Deklaracje uczestniczenia proszę kierować na maila:
   kannon1@poczta.onet.pl,
   tel. 511-517-606.
   Koszt 40zł.