motto

O nas

Ośrodek Psychoterapii, Szkoleń i Negocjacji
współpracuje z różnymi podmiotami w zależności od potrzeb.

Jako założyciel Firmy - Ośrodka winien jestem paru informacji o sobie:
Z wykształcenia jestem terapeutą, pedagogiem i filozofem z wieloletnim doświadczeniem pomagania w rozwoju (dzieciom, młodzieży i dorosłym)

Mam za sobą terapię własną, potwierdzoną zaświadczeniami,
jako niezbędny element poznania swoich możliwości i ograniczeń
w zakresie różnych dziedzin pomocy, oraz szkolenia i warsztaty, jak między innymi:

 • Trening interpersonalny
 • Trening asertywności
 • Trening psychologiczny: Praca nad skryptem życiowym
 • Trening psychologiczny: Porozumienie bez przemocy
 • Terapia systemowa wg Hellingera
 • Grupowa terapia analityczna - trzymiesięczna
 • Szkolenie: Potrzeby edukacyjne nauczycieli;
 • Warsztaty: Wychowanie do tolerancji;
 • Warsztaty: Realizacja programu „Życie i Miłość”
 • Warsztaty: Zwiększanie poczucia własnej wartości
 • Warsztaty: Empatia –doskonalenie umiejętności psychologicznych
 • Warsztaty: Podstawy etyki w życiu codziennym - kilka razy
 • Warsztaty: Metody aktywizujące
 • Kurs doskonalenia: Wychowanie do tolerancji
 • Posiadam certyfikat: Uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej
 • Szkolenie: Zjawisko przemocy domowej i podstawowe formy pomocy
 • Certyfikat Trenera Odysei Umysłu (kilkudniowe warsztaty do pracy z młodzieżą)
 • Warsztaty oraz szkolenia: uważności, medytacyjne i nauki relaksu (w których często biorę udział od 30 lat), około 15.000 godzin

Odbyłem także szkolenia psychoterapeutyczne, potwierdzone certyfikatami w zakresach :

 • Prowadzenie interwencji kryzysowej
 • Rekonstrukcja rodziny
 • Zaburzenia odżywiania -anoreksja, bulimia i in.
 • PRZEDMIOTY NA STUDIACH ZWIĄZANE Z OBECNĄ PRACĄ:
  • Pedagogika 90 godzin, zaliczenie, egzamin
  • Psychologia 90 godzin, zaliczenie egzamin
  • Psychologia społeczna 30 godzin, zaliczenie
  • Pedagogika ogólna 30 godzin
  • Psychologiczne koncepcje człowieka 30 godzin
  • Psychopatologia dzieci i młodzieży 30 godzin
  • Współczesne problemy wychowania 20 godzin
  • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka 30 godzin
  • Pedagogika opiekuńcza z elementami historii wychowania 30 godzin
  • Metodyka pracy opiekuńczo wychowawczej 40 godzin
  • Seminarium dyplomowe 30 godzin
  • Diagnostyka pedagogiczna 20 godzin
  • Psychologiczne podstawy oddziaływań wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą w
   placówkach opiekuńczo - wychowawczych 20 godzin
  • Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 10 godzin
  • Pedagogika specjalna 10 godzin
  • Elementy poradnictwa wychowawczego z metodyki zajęć reedukacyjnych 20 godzin
  • Praktyka pedagogiczna 150 godzin
  • Inne pośrednio związane z nauczaniem lub terapią
   Posiadam także uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.
   Nie posiadam certyfikatu PTP

  W trakcie prowadzenia klienta zobowiązuję się do pracy pod superwizją, by jakość mojej pomocy była wysoka.

  Zapewniam dyskrecję

  Ukończyłem studia pedagogiczne oraz filozoficzne we Wrocławiu
  Prowadziłem przez kilka lat Świetlicę Terapeutyczną dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
  Pracowałem jako terapeuta - pedagog oraz nauczyciel przez kilkanaście lat.
  Jestem autorem książki "Profilaktyka i terapia w działalności wychowawczej", Wrocław, 1998
  Prowadziłem szkolenia oraz warsztaty dla studentów i nauczycieli, szkół, ośrodków kultury, itp.
  Uczyłem : j. polskiego, muzyki, WOS, filozofii, etyki, psychoprofilaktyki oraz psychopedagogiki.
  Interesuję się Buddyzmem Zen, filozofią oraz etyką Zachodu i Wschodu. Gram w siatkówkę, lubię jazdę rowerem.

  MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE

  mgr Zenon Dąbrowski, Wrocław
  tel. 511-517 -606
  cennik