motto

Oferta

[Możliwe rozmowy przez SKYPE]
https://www.facebook.com/www.osrodekpsychoterapii.eu?ref=hl

FORMY PRACY INDYWIDUALNEJ oraz GRUPOWEJ

 • konsultacje indywidualne - rozmowa

 • konsultacje dla par i małżeństw

 • konsultacje dla rodziców

 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 • rozwój osobisty

 • psychoterapia

 • szkolenia i warsztaty

 • praca pedagogiczna

 • negocjacje

 • interwencja kryzysowa, także w formie wyjazdowej do klienta

ZAPRASZAM na sesje indywidualne, podczas których możemy zająć się konkretnymi problemami lub sprawami o charakterze ogólniejszym, np. dokonywaniem ważnych wyborów życiowych. Sesje te mogą stanowić skuteczne narzędzie rozwoju osobistego na wielu płaszczyznach, na przykład budzenia i rozwijania uzdolnień, przełamywania stagnacji i wkraczania w nowe obszary doświadczenia. Sesje mogą dotyczyć przełomów i kryzysów życiowych, takich jak utrata kogoś bliskiego, rozpad związku, rozwód lub utrata pracy. Przedmiotem naszych spotkań mogą być także sny i wszelkie intrygujące, dziwne lub przerażające wydarzenia z życia danej osoby.

NIEKTÓRE PROBLEMY Z KTÓRYMI MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ
problemy w relacjach, problemy z pracą i w pracy, nadużycia, uzależnienia, niepokojące i bolesne symptomy cielesne, nadwaga, niedowaga, choroby psychosomatyczne i somatyczne (również terminalne), bezsenność, depresje, obsesje, odmienne i ekstremalne stany świadomości, inne.

SESJE (zazwyczaj godzinne, w razie potrzeby mogą trwać dłużej) odbywają się z częstotliwością i w ilości, określonych wspólnie przeze mnie i osoby zainteresowane. Najczęściej sesje mają miejsce raz w tygodniu. Trudno określić czas trwania przeciętnej terapii. Ilość spotkań waha się od jednego do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu w zależności od zawartego porozumienia i potrzeb.

SZERSZY OPIS SPRAW Z KTÓRYMI MOŻNA PRZYJŚĆ DO OŚRODKA :

[możliwe rozmowy przez SKYPE]
W ramach konsultacji, rozmów, terapii mogą znaleźć się następujące zagadnienia i sposoby pracy:

Metody redukcji stresu
Pary w kryzysie
Rozwój własny
Mediacja
Konsultacje
Pomoc doraźna
Interwencja terapeutyczna
Interwencja kryzysowa
Zaburzenia odżywiania:
anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się
Porozumiewanie się bez przemocy
Asertywność
Zaburzenia własnej wartości
Uzależnienia religijne
Uzależnienia od internetu, gier, hazardu...etc.

Zaburzenia emocjonalne:
problemy osobiste młodzieży i dorosłych
niskie poczucie własnej wartości
brak akceptacji siebie
brak pewności siebie
nieśmiałość
problemy z nawiązywaniem kontaktów
strach przed kimś, czymś, rodzajem sytuacji
doskwierająca samotność
lęki, depresja, nerwica ...

Pomoc osobom w trakcie rozstania lub rozwodu
Pomoc osobom które doświadczają żałoby lub straty

Dorosłe Dzieci Alkoholików,
czyli dorośli z domów, gdzie rodzic(e) pił alkohol
Dorosłe Dzieci Dysfunkcyjne,
czyli dorośli z domów z dużymi wadami zachowania i wychowania

Psychoedukacja dla rodziców, młodzieży, dzieci,
uczniów (m. in. wykorzystanie metod Th. Gordona
i innych metod porozumiewania się bez przemocy),
Konsultacje dla młodzieży i dzieci z dysfunkcjami
Dobór sposobów uczenia się oraz nauczania.

 • Konsultacja psychologiczna - jest to jednorazowe, trwające do 1 godziny spotkanie z terapeutą. Celem konsultacji jest określenie problemu czy potrzeby, a następnie nazwanie możliwych sposobów dalszej pracy.
  • Psychoedukacja - jedno lub kilka spotkań z terapeutą, których celem jest uzyskanie przez klienta wiedzy na temat istoty swojego problemu. Celem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie przez klienta swojego konkretnego problemu, tak, aby łatwiej mu było znaleźć rozwiązanie.
   • Psychoterapia indywidualna - jest dłuższą (co najmniej kilkumiesięczną) formą wsparcia stosowaną dla osiągnięcia trwałych, głębszych zmian w sposobie budowania relacji z otoczeniem czy doświadczania emocji. Polega na cotygodniowych, regularnych spotkaniach z psychoterapeutą.
    • Wsparcie rozwoju zawodowego - ta forma przeznaczona jest dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje osobiste przydatne w życiu zawodowym lub lepiej radzić sobie ze zrównoważeniem pracy i życia prywatnego czy poczuciem wypalenia. Najczęściej przebiega w formie kilku - kilkunastu regularnych spotkań.

      CENNIK
      Ceny od 30zł w przypadku terapii grupowej,
      lub 50 minut pracy z klientem indywidualnym - 100 zł., z parą 150 zł. Możliwe inne uzgodnienia.
      Możliwa Interwencja Kryzysowa w zakresie kilku spotkań lub według potrzeb, także w formie wyjazdowej, z dojazdem do zainteresowanej osoby - cena 150zł.
      Szkolenia dla firm, szkół i innych podmiotów ustalane indywidualnie zależnie od zakresu szkolenia i czasu jego trwania.
      Negocjacje - ceny uzgadniane indywidualnie w zależności od wartości sporu oraz ilości podmiotów w nim uczestniczących.