motto

Szkolenia i Warsztaty

 • Szkolenia

  OŚRODEK PROWADZI SZKOLENIA PRZEZNACZONE DLA BIZNESU (FIRM) ORAZ PLACÓWEK
  OŚWIATOWYCH I PLACÓWEK KULTURY, jak na przykład SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
  w następujących zakresach:

  • asertywność
  • komunikacja bez przemocy
  • poznanie i respektowanie granic w kontaktach między ludźmi i zespołami
  • zachowania służące efektywnej współpracy w zespołach nakierowanych na określony cel
  • praca z osobami trudnymi w kontakcie (także młodzieżą i dziećmi z zaburzeniami zachowań)
  • zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami prowadzącymi do współpracy
  • niwelowanie skutków stresu występującego w procesie produkcji
  • zagadnienia związane z uzależnieniem (środki chemiczne, internet, telefony, przekonania)
  • kształcenie inteligencji emocjonalnej, komunikowanie uczuć, wrażeń, wartości
  • formy komunikacji skutecznej a nie dyrektywnej (np. metod Th. Gordona)
  • role członków zespołu
  • role członków rodziny z wykluczeniem ról patologicznych związanych z agresją, biernością,
   manipulacją
  • odróżnianie modalności umysłu (potrzeby, zachcianki, uczucia, oceny, rodzaje myślenia, zachowania
   toksyczne i zdrowe, upośledzenia i in.) i posługiwanie się nietoksyczną terminologią w komunikacji

  TEMAT SZKOLENIA LUB ĆWICZEŃ WARSZTATOWYCH MOŻNA ZAMÓWIĆ

 • Warsztaty

  PRZYKŁADOWE FORMY WARSZTATÓW Z ZAKRESU : ROZWÓJ, OPIEKA, WYCHOWANIE
  • Jak rozmawiać i postępować z dzieckiem

   Zajęcia dla grupy rodziców (6-10 osób), którzy chcą rozwiązać problemy z komunikacją z

   dziećmi lub rozwinąć umiejętności komunikacji i nauczyć tego swoje dzieci.

   (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań)

  • Rozmowy w parach .

   Analityczne spojrzenie na sposoby komunikacji między partnerami. Nauka skutecznego

   porozumiewania się z innymi w praktyce.

   (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań)

  • Problemy rodziców dziecka z dysfunkcjami lub chorobą przewlekłą.

   Moderowanie rozwiązań opieki i wychowania.

   (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań).

  • Interwencja w kryzysie.

   W rodzinie czasem dochodzi do kryzysów, których przyczyną są

   tragiczne wydarzenia życiowe. Spotkanie grupy będą dotyczyły właściwych sposobów

   radzenia sobie z kryzysami.

   (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań).

  • Radzenie sobie ze stresem.

   Nauka wybranych technik relaksacji, których stosowanie skutkuje dobrym samopoczuciem.

   (6 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań)

  • Kryzys wartości. Konieczność wprowadzenia zmian. Przebudowa wartości.

   Zajęcia dla osób, które chcą wprowadzić harmonijne zmiany w zakresie wyznawanych ideologii,

   religii, wartości, sposobów reagowania na powtarzające się sytuacje życiowe związane z ich

   rozwojem osobistym, życiem rodzinnym lub społecznym.

   (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań).

  • Warsztaty psychologicznej i filozoficznej interpretacji Księgi Przemian I-Ching.

   Cykliczne, dwugodzinne spotkania dla chętnych dorosłych, którzy chcą harmonijnie kształtować

   siebie samych.

   Zajęcia mogą odbywać się w dni robocze.

  ROZWOJOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

  umożliwiające pracę z wartościami i światopoglądem

  • WARSZTATY ZEN - cykl regularnych spotkań z instrukcjami do medytacji Zen (medytacji
   uczyłem się u takich Nauczycieli, jak : Yamada Bunryu Roshi, Kosho Murakami Roshi oraz kilku
   innych. Medytację Zen studiuję od 1981 roku, czyli od 30 lat.
  • Cotygodniowe spotkania dwugodzinne: „Rozwój wartości”, grupa do ok.10 osób.
  • „Antystresowe medytacyjne warsztaty rozwojowe” – dwugodzinne zajęcia raz w

   tygodniu. Liczebność grupy ograniczona przestrzenią pomieszczenia – min. kilka

   osób. Konieczne maty i poduszki lub koce, krzesła. Resztę „utensyliów” zapewniam.

   Kwalifikacja uczestników, warunkiem jest zdrowie psychiczne (brak schizofrenii, paranoi,
   psychopatii oraz poważnych chorób neurologicznych)

   Potem herbata w pomieszczeniu warsztatowym, jeśli to możliwe.

  • Cykliczne dwugodzinne wykłady (z elementami zajęć warsztatowych) na temat

   zagadnień z filozofii zachodniej i wschodniej.

   Liczebność grupy ograniczona przestrzenią pomieszczenia – najmniej ok.10 osób.

  • Panel dyskusyjny: „Rozmowy o wartościach autoterapii i rozwoju” – dwugodzinne

   warsztaty z analizy tekstów: filozoficznych, etycznych, psychologicznych,

   terapeutycznych, pedagogicznych i literackich. (Część tekstów dobierają uczestnicy
   warsztatów).

   Zajęcia cykliczne raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu.
   (Ilość uczestników – ok. 10-15 osób).

  • „Joga dla leniwych” : zrównoważone i bezpieczne elementy ćwiczeń z sytemu hata-jogi

   dla zdrowia i dobrego samopoczucia, rozładowanie stresu.

   (Ilość osób optymalnie ok. 10)

   Czas trwania zajęć: 1 godzina/ kilka tygodni w zależności od potrzeba uczestników.

  • Warsztat dla kobiet „Zrozumieć mężczyznę” - zajęcia cykliczne, dwugodzinne,

   cotygodniowe dla tych samych lub dołączających nowych osób
   (ilość osób maksymalnie ok.10).