motto

Szkolenia

OŚRODEK PROWADZI SZKOLENIA PRZEZNACZONE DLA BIZNESU (FIRM) ORAZ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH I PLACÓWEK KULTURY, jak na przykład SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
w następujących zakresach:

 • asertywność
 • komunikacja bez przemocy
 • poznanie i respektowanie granic w kontaktach między ludźmi i zespołami
 • zachowania służące efektywnej współpracy w zespołach nakierowanych na określony cel
 • praca z osobami trudnymi w kontakcie (także młodzieżą i dziećmi z zaburzeniami zachowań)
 • zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami prowadzącymi do współpracy
 • niwelowanie skutków stresu występującego w procesie produkcji
 • zagadnienia związane z uzależnieniem (środki chemiczne, internet, telefony, przekonania)
 • kształcenie inteligencji emocjonalnej, komunikowanie uczuć, wrażeń, wartości
 • formy komunikacji skutecznej a nie dyrektywnej (np. metod Th. Gordona)
 • role członków zespołu
 • role członków rodziny z wykluczeniem ról patologicznych związanych z agresją, biernością,
  manipulacją
 • odróżnianie modalności umysłu (potrzeby, zachcianki, uczucia, oceny, rodzaje myślenia, zachowania
  toksyczne i zdrowe, upośledzenia i in.) i posługiwanie się nietoksyczną terminologią w komunikacji

TEMAT SZKOLENIA LUB ĆWICZEŃ WARSZTATOWYCH MOŻNA ZAMÓWIĆ