motto

Szkolenia

OŚRODEK PROWADZI SZKOLENIA PRZEZNACZONE DLA BIZNESU (FIRM) ORAZ PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH I PLACÓWEK KULTURY, jak na przykład SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH
w następujących zakresach:

  • asertywność
  • komunikacja bez przemocy
  • poznanie i respektowanie granic w kontaktach między ludźmi i zespołami
  • zachowania służące efektywnej współpracy w zespołach nakierowanych na określony cel
  • praca z osobami trudnymi w kontakcie (także młodzieżą i dziećmi z zaburzeniami zachowań)
  • zastępowanie zachowań agresywnych zachowaniami prowadzącymi do współpracy
  • niwelowanie skutków stresu występującego w procesie produkcji
  • zagadnienia związane z uzależnieniem (środki chemiczne, internet, telefony, przekonania)
  • kształcenie inteligencji emocjonalnej, komunikowanie uczuć, wrażeń, wartości
  • formy komunikacji skutecznej a nie dyrektywnej (np. metod Th. Gordona)
  • role członków zespołu
  • role członków rodziny z wykluczeniem ról patologicznych związanych z agresją, biernością,
    manipulacją
  • odróżnianie modalności umysłu (potrzeby, zachcianki, uczucia, oceny, rodzaje myślenia, zachowania
    toksyczne i zdrowe, upośledzenia i in.) i posługiwanie się nietoksyczną terminologią w komunikacji

TEMAT SZKOLENIA LUB ĆWICZEŃ WARSZTATOWYCH MOŻNA ZAMÓWIĆ