motto

Warsztaty

PRZYKŁADOWE FORMY WARSZTATÓW Z ZAKRESU : ROZWÓJ, OPIEKA, WYCHOWANIE
 • Jak rozmawiać i postępować z dzieckiem

  Zajęcia dla grupy rodziców (6-10 osób), którzy chcą rozwiązać problemy z komunikacją z

  dziećmi lub rozwinąć umiejętności komunikacji i nauczyć tego swoje dzieci.

  (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań)

 • Rozmowy w parach .

  Analityczne spojrzenie na sposoby komunikacji między partnerami. Nauka skutecznego

  porozumiewania się z innymi w praktyce.

  (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań)

 • Problemy rodziców dziecka z dysfunkcjami lub chorobą przewlekłą.

  Moderowanie rozwiązań opieki i wychowania.

  (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań).

 • Interwencja w kryzysie.

  W rodzinie czasem dochodzi do kryzysów, których przyczyną są

  tragiczne wydarzenia życiowe. Spotkanie grupy będą dotyczyły właściwych sposobów

  radzenia sobie z kryzysami.

  (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań).

 • Radzenie sobie ze stresem.

  Nauka wybranych technik relaksacji, których stosowanie skutkuje dobrym samopoczuciem.

  (6 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań)

 • Kryzys wartości. Konieczność wprowadzenia zmian. Przebudowa wartości.

  Zajęcia dla osób, które chcą wprowadzić harmonijne zmiany w zakresie wyznawanych ideologii,

  religii, wartości, sposobów reagowania na powtarzające się sytuacje życiowe związane z ich

  rozwojem osobistym, życiem rodzinnym lub społecznym.

  (12 cotygodniowych dwugodzinnych spotkań).

 • Warsztaty psychologicznej i filozoficznej interpretacji Księgi Przemian I-Ching.

  Cykliczne, dwugodzinne spotkania dla chętnych dorosłych, którzy chcą harmonijnie kształtować

  siebie samych.

  Zajęcia mogą odbywać się w dni robocze.

ROZWOJOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE

umożliwiające pracę z wartościami i światopoglądem

 • WARSZTATY ZEN - cykl regularnych spotkań z instrukcjami do medytacji Zen (medytacji
  uczyłem się u takich Nauczycieli, jak : Yamada Bunryu Roshi, Kosho Murakami Roshi oraz kilku
  innych. Medytację Zen studiuję od 1981 roku, czyli od 30 lat.
 • Cotygodniowe spotkania dwugodzinne: „Rozwój wartości”, grupa do ok.10 osób.
 • „Antystresowe medytacyjne warsztaty rozwojowe” – dwugodzinne zajęcia raz w

  tygodniu. Liczebność grupy ograniczona przestrzenią pomieszczenia – min. kilka

  osób. Konieczne maty i poduszki lub koce, krzesła. Resztę „utensyliów” zapewniam.

  Kwalifikacja uczestników, warunkiem jest zdrowie psychiczne (brak schizofrenii, paranoi,
  psychopatii oraz poważnych chorób neurologicznych)

  Potem herbata w pomieszczeniu warsztatowym, jeśli to możliwe.

 • Cykliczne dwugodzinne wykłady (z elementami zajęć warsztatowych) na temat

  zagadnień z filozofii zachodniej i wschodniej.

  Liczebność grupy ograniczona przestrzenią pomieszczenia – najmniej ok.10 osób.

 • Panel dyskusyjny: „Rozmowy o wartościach autoterapii i rozwoju” – dwugodzinne

  warsztaty z analizy tekstów: filozoficznych, etycznych, psychologicznych,

  terapeutycznych, pedagogicznych i literackich. (Część tekstów dobierają uczestnicy
  warsztatów).

  Zajęcia cykliczne raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu.
  (Ilość uczestników – ok. 10-15 osób).

 • „Joga dla leniwych” : zrównoważone i bezpieczne elementy ćwiczeń z sytemu hata-jogi

  dla zdrowia i dobrego samopoczucia, rozładowanie stresu.

  (Ilość osób optymalnie ok. 10)

  Czas trwania zajęć: 1 godzina/ kilka tygodni w zależności od potrzeba uczestników.

 • Warsztat dla kobiet „Zrozumieć mężczyznę” - zajęcia cykliczne, dwugodzinne,

  cotygodniowe dla tych samych lub dołączających nowych osób
  (ilość osób maksymalnie ok.10).