motto

Terapia

Terapia filozoficzna

TERAPIA FILOZOFICZNA - tak zwana Mentaloterapia

[MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE]

Jest dedykowana osobom, które nie są pewne, co jest ważne, na ile, są w kryzysie wartości, nieco zagubieni lub wkroczyli w nową religię lub np. rezygnują ze starej i mają poczucie popełniania błędów, co rzutuje na ich samopoczucie.

Zagadnienia i sposoby pracy

Z CZYM MOŻNA PRZYJŚĆ DO OŚRODKA ?

[MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE]

Terapia grupowa

TERAPIA GRUPOWA
Praca w grupie jest przeznaczona dla osób, które są w na tyle w dobrym stanie,
by spotykać się z innymi i ujawniać - w bezpiecznych warunkach dochowania tajemnicy - rzeczy,
którymi chcą podzielić się z innymi mając możliwość uczenia się w grupie.
O zakresie i głębokości dzielenia się z innymi decyduje sam klient lub klientka.
Można w czasie tej pracy pozostać obserwatorem lub biorącym czynny udział w zajęciach w zakresie, który sam pacjent/klient wybierze.
W tym celu zawiera się zbiorowy kontrakt na zakres możliwej współpracy oraz kontrakt na dopuszczalne zachowania w obrębie grupy, które są akceptowane przez jej wszystkich uczestników oraz prowadzącego.

Psychoterapia grupowa jest formą terapii, która umożliwia przyglądanie się sobie w kontakcie z innymi ludźmi. Ma na celu lepsze rozumienie siebie w relacjach z innymi. Pozwala poznawać własne sposoby wchodzenia w relacje, tworzenia bliskości, stawiania granic i rozwiązywania konfliktów.

Terapia grupowa wspomaga zmiany w zakresie świadomości siebie i wpływa na podniesienie jakości życia.

Zapraszamy osoby, które:

 • chciałyby dowiedzieć się, jak są widziane przez innych ludzi,
 • są zainteresowane lepszym poznaniem i rozumieniem siebie,
 • chcą zwiększyć odpowiedzialność za swoje życie i poczuć, że mają na nie wpływ,
 • chcą pozbyć się cierpienia związanego z niesatysfakcjonującymi relacjami z innymi ludźmi.

Zapraszamy do uczestnictwa w następujących formach psychoterapii grupowej:

Terapia indywidualna

Terapia jest wskazana, jeśli :

 • masz dolegliwości cielesne, których nie potwierdzają badania lekarskie, ale one po prostu występują
 • masz częste wahania nastroju, doświadczasz lęku niewiadomego pochodzenia, sporej niepewności,
  niepokoju, itp.
 • nie lubisz siebie lub swojego ciała, albo jego części
 • masz kłopoty w nawiązaniu bliskich relacji
 • masz problemy w relacjach z najbliższymi lub w pracy
 • nie jesteś szczęśliwa/y w swoim związku
 • nie cieszą Cię dobre wyniki w pracy, przyjaźń lub miłość
 • nie potrafisz komfortowo czuć się w grupie

W ramach terapii indywidualnej z klientem lub pacjentem uzgadniamy zakres możliwej współpracy, terminy realizacji etapów wspólnej pracy i cele możliwe do osiągnięcia wykluczając zagadnienia, które nie należą do dziedziny terapii.
W trakcie wspólnej pracy wykorzystuję wiedzę z różnych szkół psychoterapii. Nie trzymam się jednego sposobu, co moim zdaniem daje lepsze rezultaty, bo ludzie są bardzo różni i potrzebują zrozumienia a nie tylko teoretycznego opisu ich zachowań.
MOŻLIWE SPOTKANIA PRZEZ SKYPE

Subskrybuje zawartość