motto

Oferta

Oferta

[Możliwe rozmowy przez SKYPE]
https://www.facebook.com/www.osrodekpsychoterapii.eu?ref=hl

FORMY PRACY INDYWIDUALNEJ oraz GRUPOWEJ

  • konsultacje indywidualne - rozmowa

  • konsultacje dla par i małżeństw

  • konsultacje dla rodziców

  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

  • rozwój osobisty

  • psychoterapia

  • szkolenia i warsztaty

  • praca pedagogiczna

  • negocjacje

  • interwencja kryzysowa, także w formie wyjazdowej do klienta

ZAPRASZAM na sesje indywidualne, podczas których możemy zająć się konkretnymi problemami lub sprawami o charakterze ogólniejszym, np. dokonywaniem ważnych wyborów życiowych. Sesje te mogą stanowić skuteczne narzędzie rozwoju osobistego na wielu płaszczyznach, na przykład budzenia i rozwijania uzdolnień, przełamywania stagnacji i wkraczania w nowe obszary doświadczenia. Sesje mogą dotyczyć przełomów i kryzysów życiowych, takich jak utrata kogoś bliskiego, rozpad związku, rozwód lub utrata pracy. Przedmiotem naszych spotkań mogą być także sny i wszelkie intrygujące, dziwne lub przerażające wydarzenia z życia danej osoby.

NIEKTÓRE PROBLEMY Z KTÓRYMI MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ
problemy w relacjach, problemy z pracą i w pracy, nadużycia, uzależnienia, niepokojące i bolesne symptomy cielesne, nadwaga, niedowaga, choroby psychosomatyczne i somatyczne (również terminalne), bezsenność, depresje, obsesje, odmienne i ekstremalne stany świadomości, inne.

SESJE (zazwyczaj godzinne, w razie potrzeby mogą trwać dłużej) odbywają się z częstotliwością i w ilości, określonych wspólnie przeze mnie i osoby zainteresowane. Najczęściej sesje mają miejsce raz w tygodniu. Trudno określić czas trwania przeciętnej terapii. Ilość spotkań waha się od jednego do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu w zależności od zawartego porozumienia i potrzeb.

Subskrybuje zawartość